Ang pagdating ng amerikano Hot chatrooms for flirt

hiniling ng mga Pilipino sa mga Amerikano na tulungan silang labanan ang mga Kastila sa Pilipinas. si Aguinado ay nakipag-usap kay Komodor George Dewey. mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang na isinulat ni Julian Felipe at tinugtog ng bandang San Francisco de Malabon. Pinagpayuhan ni Mabini si Aguinaldo na isuko ang titulong “diktador” at maging Pangulo ng isang Pamahalaang Panghimagsikan. at ng mga Amerikanong opisyal konsular sa Singapore at Hong Kong. Gabi nang dumating ang eskuwadrong Amerikano sa Corregidor at ginulat ang hukbong –dagat ng Kastila sa Manila Bay. Pamahalaang Diktadura Sa loob ng maikling panahon ay pinamunuan ni Aguinaldo ang isang pamahalaang diktadura. Nasaksihan sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang Watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo. Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza at ang pagtanghal ng Marcha Filipina Magdalo. Ang una ay ang pamahalaang nalikha sa Kapulungang Tejeros noong 1897. Ang kanyang bagong pangunahing tagapayo ay si Apolinario Mabini.

Nilisan ni Aguinaldo at ng kanyang mga Tauhan ang Hong Kong na sakay ang Mc Cullough. Sinabi niya sa mga Pilipino: “Saanman kayo makakita ng bandilang Amerikano. Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas Ang Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipipnas ay iprinoklama noong Hunyo 12. 1898 sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon sa balkonahe ng bahay ng angkan nila Heneral Emilio Aguinaldo. • Mga Bagong Lupain – Nais magtayo ng Estados Unidos ng mga bagong lupain sa Asia para sa kanilang mga negosyo upang ito ay kanilang paunlarin at sila ay makipagkalakalan. kumpunihin at tustusan ang lumalaking hukbong pandagat at mga bapor pangkomersyo. • Ang Patakarang “Manifest Destiny” – Naniniwala ang mga Amerikano na tungkulin nilang gawing sibilisado ang mga Pilipino. Napagkasunduan na siya ay susuko pagkaraan ng kaunting labanan upang huwag namang lumabas na kahiya-hiya ang Espanya. Kailangan nila ng mga base na ito upang makapagkarga sila ng krudo. Ikalawang Pamahalaang Panghimagsikan Pagkaraan ng unang Araw ng Kasarinlan ay agad na pinalitan ni Aguinaldo ang kanyang uri ng pamahalaan. Pagsuko ng Espanya • Ang pamahalaang Amerikano ay agad na nagpadala ng mga sundalo sa pamumuno ni Heneral Wesley Merrit.Join our growing Christian Community Today and receive your Free Gift! Karamihan sa Kanyang mga kaloob na hindi nakikilala at hindi kinikilala ng Kanyang mga makalupang anak na binabalewala lamang.Ngunit ang lahat ay dapat tandaan na “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Eloah, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.

Search for ang pagdating ng amerikano:

ang pagdating ng amerikano-23

Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Estados Unidos at kalaunan ay nauwi sa isang bagong digmaan ng mga Pilipino at Amerikano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng amerikano”